QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Əlavə olundu

Daxili, xarici bazarlarda inşaat və tikinti mallarının qiyməti stabil olmadığına görə www.evintikilsin.az saytında da mütamadi olaraq qiymətlər dəyişəcəkdir. Siz sifarişinizə ödəniş olunanadək, həmin vaxt ərzində  hər hansı  qiymət dəyişikliyi baş verərsə yeni qiymətlə malın dəyəri  hesablanacaqdır.