Dam örtükləri Aksesuarları

Əlavə olundu
                              Su sistemləri, Aksesuarlar, Xırdavat
S/S Malın Adı Ölçü Qiymət Qeyd
1 Nov (0,35 mm) metr 2,60 azn Kvadrat
2 Nov Xamutu (iç-k/s) ədəd 0,85 azn Kvadrat
3 Su borusu (turba) (0,35 mm) metr 2,60 azn Kvadrat
4 Nov (0,38 mm) metr 3,40 azn Kvadrat
5 Nov Xamutu (iç, ensiz) ədəd 0,90 azn Kvadrat
6 Su borusu (turba) (0,38 mm) metr 3,40 azn Kvadrat
7 Künc (0,38 mm) ədəd 3 azn Kvadrat
8 Qazan (0,38 mm) ədəd 3 azn Kvadrat
9 Taxıc (zaqluşqa) (0,38 mm) cüt 3 azn Kvadrat
10 Su borusu (turba) (0,35 mm) metr 2,70 azn Kvadrat
11 Nov (0,38 mm) metr 5,50 azn Yumru
12 Nov xamutu ədəd 1,90 azn Yumru
13 Su borusu (turba) (0,38 mm) metr 3,40 an Yumru
14 Su borusu xamutu  ədəd 1,50 azn Yumru
15 Dirsək (kalen)  ədəd 2,80 azn Yumru
16 Sıxıcı (zajem) ədəd 3 azn Yumru
17 Nov (orjinal, Finlandiya) metr 7,80 azn Yumru
18 Nov xamutu (orjinal, Finlandiya) ədəd 3 azn Yumru
19 Künc (orjinal, Finlandiya) ədəd 12,50 azn Yumru
20 Qazan ( orjinal, Finlandiya) ədəd 5 azn Yumru
21 Sıxıcı (zajem) (orjinal, Finlandiya) ədəd 3 azn Yumru
22 Taxıc (zaqluşqa) (orjinal, Finlandiya) cüt 4 azn Yumru
23 Su borusu (turba) (orjinal, Finlandiya) metr 7,80 azn Yumru
24 Dirsək (kalen)  (orjinal, Finlandiya) ədəd 4,50 azn Yumru
25 Süngər (qubka) (4x4) metr 0,50 azn  
26 Yivli mıx (şrup) ,papaqlı  qutu 7,20 azn SV
27 Yivli mıx (şrup) ,papaqlı  qutu 9,50 azn  
28 İzolyasiya (Stil Profil) top 28 azn  
29 Yapışdırıcı (kley) ədəd 6 azn Pur566
30 İzobant ədəd 22 azn 15lik