GƏRƏKLİ MƏLUMATLAR

Əlavə olundu

Siz bu bölmədə inşaat mallarına aid gərəkli məlumatlar əldə edəcəksiz. Xüsusi terminlər, qısa başlıqlar, beynəlxalq standartlara daxil olan kodlaşmalar və s. Bölmə mütamadi olaraq yenilənəcək. 

olcu-gerekli 1) Hər kəsə məlumdur ki, bir və daha çox yivli məhsullar müxlətif ölçülərə malikdir. Ölçülər böyükdükcə , onların həcmidə böyüyür və bunlarlada yanaşı həmin məhsulların təyziq göstəriciləridə artır. Hər bir ölçünün hansı təyziqlə işləmə qabiliyyətini şəkili böyüdərək biləcəksiz. 

2) Yəqin ki, bir çox məhsullar haqqında məlumat oxuyarkən onun ölçüləri haqqında məlumat axtarırsız və qarşısınıza belə bir qısa başlıqlar çıxır. "Ölçülər (HхEхY)" . Yəni H-hündürlük, E-en, Y-yan ölçü deməkdir. "UxExH"- U-uzunluq, E-en, H- hündürlük

3) FİS - (rusca КПД- коэффициент полезного действия) Faydalı iş üzrə sərfiyyat. Bir faizdə təsirin müəyyənləşməsi

 4) 1 fut (foot) = 30.48 sm 
      1 dyum (inch)= 2.54 sm , 1" bu formada işarələnir